FAQ

1. Wat zijn de openingsuren? 

Ma-vr: 7u-18u

Za: 7u-17u

Zon- en feestdagen zijn wij gesloten. 

Uiteraard zijn wij flexibel maar deze dienen telkens vooraf aangevraagd worden. 

2. Hebben jullie een sluitingsperiode? 

Nee! Wij blijven steeds ter uwe beschikking het hele jaar door. 

3. Wat zijn de verschillende huurperiodes? 

Dagprijs=24 uur 

Vb: maandag om 8u afhalen/leveren, dinsdag 8u terugbrengen/opgehaald. De machines worden minimum per dag verhuurd, nooit per uur. 

1 dag=maximaal 8 draaiuren 

 

Weekendprijs

Vrijdagnamiddag na 18u afhalen/leveren, maandag voor 8u terugbrengen/opgehaald.

1 weekend = 2 opeenvolgende werkdagen = maximaal 16 draaiuren 

 

Weekprijs

Van maandag 6u ophalen/leveren, vrijdag voor 18u terugbrengen/opgehaald.

1 week = 5 opeenvolgende dagen werkdagen = maximaal 40 draaiuren 

Weekprijs met een weekend in = 5 werkdagen, zon- en feestdagen worden nier gerekend.

Vb: dinsdag 8u afhalen/leveren, dinsdag 8u terugbrengen/opgehaald.

1 week + weekend =  6 opeenvolgende werkdagen = maximaal 48 draaiuren 

 

Maandprijs = 24 werkdagen 

1 maand = 4 opeenvolgende weken = 24 werkdagen = maximaal 160 draaiuren 

HOE LANGER U HUURT, HOE VOORDELIGER DE DAGTARIEVEN WORDEN!

4. Wat met slijtage?

Bij machines waarbij slijtage wordt aangerekend zoals bv. diamantslijpschijf gaat men steeds na huur meten hoeveel slijtage er is. Dit wordt dan volgens het gekende tarief in de catalogus vermeld en aangerekend. 

5. Wat met brandstofverbruik?

De machines worden met volle brandstoftank/accu geleverd. Bij einde huur heeft u twee keuzes:

of u tankt/ laad de machine terug vol op het einde van de huurperiode of wij doen dit aan de volgende tarieven: 

Type Bestelcode
2-takt 5000
Benzine 5001
Diesel 5002
1 accu 5003
Prijs
€2,15/l*
€1,95l*
€1,10/l*
€2,00

* Brandstof prijzen volgens de internationale olieprijzen. 

6. Wat moet ik meenemen als ik kom huren?

Particuliere klanten brengen mee:

 • identiteitskaart
 • de waarborg 

Professionele klanten brengen mee:

 • facturatie-adres en BTW-nummer (enkel nieuwe klanten)
 • identiteitskaart van de afhaler (enkel nieuwe klanten)

7. Hoe kan ik betalen? 

Particuliere klanten betalen meteen na het terugbrengen van het gehuurde product, dit via het Bancontact systeem. 

Professionele klanten ontvangen een factuur. 

Indien de machine op een werf werd geleverd krijgt u een factuur achteraf toegezonden. U schrijft dan over per bankoverschrijving. 

8. Wat met persoonlijke beschermingsmiddelen? 

Veiligheid voor alles, niet alleen voor onszelf maar ook voor u als klant. Bij hoogtewerker bieden wij als toebehoren een veiligheidsharnas te huur aan. Kleinere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn te koop bij ons.

9. Wanneer breng ik ten laatste mijn machine terug? 

De dag wanneer u klaar bent kan u tot 20u (ma-za) de machine terug binnenbrengen na telefonisch contact. Indien dit niet gebeurt begint de volgende huur dag te lopen. Deze zal dan ook integraal worden aangerekend. 

10. Hoe bereken ik zo nauwkeurig mogelijk mijn kosten? 

U kan al onze prijzen raadplegen op onze website. Brandstofprijzen vindt u bij punt 5 terug. Indien uw machine met transport naar een werf moet gebracht worden kan u op voorhand uw transporttarief uitrekenen aan de hand van zones: 

Transporttarieven (geleverd & opgehaald)

Zone 1: Merchtem: €25,00

Zone 2: max. enkele rit 20 km: €60,00 + €5 kilometerheffing (excl. BTW).

Zone 3: max/ enkele rit 50 km: €100,00 + €10 kilometerheffing (excl. BTW).

Afstanden worden bepaald via Google Maps.

Machines worden aan de straatzijde geleverd. 

11. Wanneer betaal ik extra transport? 

Voor machines met een gewicht boven de 8500 kg wordt een meerkost van 50% aangerekend. Breedtetransport: steeds via offerte.

12. Hoe bestel ik? 

 1. U stuurt een mail naar info@dcrent.be (machine vermelden, datum wanneer u het materiaal nodig heeft, hoe lang u het bij benadering nodig heeft, of u het zelf komt ophalen of het moet geleverd worden, het uur waarop u het nodig heeft, leveringsadres vermelden indien van toepassing, facturatie gegevens, uw telefoonnummer.)

 2. U telefoneert ons op 0494/310795. Er zal u steeds gevraagd worden om een mail te versturen om zo alles duidelijk op papier te hebben en misverstanden te vermijden.

13. Wanneer mag ik mijn machine ophalen? 

U mag de machine ophalen vanaf 6u (op zaterdag vanaf 7u) de dag van de huur, tenzij anders besproken met de verhuur medewerker van onze planning.

14. Wanneer wordt de machine geleverd? 

Wij trachten de machine steeds ten laatste om 8u ‘s ochtends op de werf te leveren.

15. Wat moet ik doen bij einde huur?

Indien u sneller dan voorzien de machine(s) niet meer nodig heeft meldt u de machine(s) af. U meldt steeds af per mail zodat wij alles goed kunnen verwerken op onze administratie.
Er moet steeds afgemeld worden door u als klant anders blijft de huurperiode doorlopen zoals voorzien bij de bestelling. Houd hier rekening mee zodat u niet voor onnodige verassingen komt te staan.

16. Wanneer wordt de machine opgehaald? 

Zodra wij uw afmelding binnenkrijgen plannen wij het ophalen in. Wij kunnen hiervan geen exact uur opgeven. Wel vragen wij u de machine klaar te zetten zodat de chauffeur er makkelijk aan kan. Let er wel op dat de machine niet op de openbare weg staat.

17. Hoe moeten de machines terug geleverd worden? 

Machines dienen in dezelfde staat te worden terug geleverd als waarin geleverd.
De rupsen, banden en cabines moeten proper zijn bij retour. Indien dit niet het geval is worden
reinigingskosten aangerekend namelijk minstens € 20,00.

18. Hoe komen we meer te weten over de werking van de machine? 

Als u de machine komt ophalen zal u de nodige informatie krijgen over de werking. Aarzel niet om vragen te stellen indien zaken onduidelijk zijn. U moet er immers op een makkelijke manier mee kunnen werken. Bij levering zal onze chauffeur ook voor alle nodige informatie geven i.v.m. de werking van de machine.

19. Wat bij een defect aan de machine?

U neemt contact op met ons via 0494/310795 aan de hand van enkele vragen zal nagegaan worden of u

verder mag/kan werken of niet. Waar dit mogelijk is helpen wij u telefonisch verder, zodat u zo weinig mogelijk tijd verliest.
De laatste stap is onze depannage dienst die naar u gestuurd wordt. Deze gaat proberen de machine te herstellen ter plaatsen of indien nodig laat hij een wissel doorgaan.

Focus ligt erop dat u als klant hier zo weinig mogelijk hinder door ondervindt.

20. Huurverzekering

Onze machines zijn zeer robuust en bestand tegen een stootje maar een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje.
Een aanrijding tijdens het vervoer, beschadiging door derden, schade tijdens het laden en lossen, schade ten gevolg (niet opzettelijk) verkeer
gebruik,... het is allemaal niet ondenkbaar en reeds eerder gebeurd. Wij willen echter onze klanten vrijwaren van onvoorziene kosten, die vaak hoog kunnen oplopen. Daarom voorzien wij bij de ondertekening van elk huurcontract een huurverzekering af te sluiten tegen 5% op het netto huurbedrag.

Deze verzekering dekt:

 • Gebied: België

 • Brand: (inwendige oorzaak)

 • Diefstal: De huurder zal het toestel stallen op een veilige plaats en de nodige preventieve

  maatregelen nemen om het toestel te beschermen (bvb. sleutel nooit op het contactslot laten steken, indien mogelijk achter omheining plaatsen,...)

 • In geval van diefstal, vandalisme moet er binnen de 12 uur na de vaststelling aangifte gedaan worden bij de politie en moet een kopie van het proces-verbaal aan Delvan service  BV overgemaakt worden.

 • Dekking is uitgesloten bij grove nalatigheid, verwijtbare oorzaak (bvb. foutief gebruik, schade door zandstralen, besmeuring met verf of andere moeilijk verwijderbare producten...) of bij het ontbreken van een proces-verbaal. In dit geval wordt de schade onverwijld aan de huurder doorgerekend.
  Vrijstelling per schadegeval

 • Diefstal: 15% van de nieuwwaarde met een minimum van 500,00 en maximum van € 5.000,00

 • Schade aan de machine met een franchise van € 750,00.

21. Aanpassingen aan machines 

Aanpassingen aan machines bvb. cabine verwijderen om door onderdoorgang te kunnen worden aan € 45,00/u aangerekend.